სასწავლო პროცესი

სასწავლო პროცესი 09:00-დან 17:15 საათამდე მიმდინარეობს. სკოლის ინოვაციური სასწავლო პროგრამა სრულად შეესაბამება მისიას იყოს სამაგალითო ქართული სკოლა, რომელიც ეროვნულ ფასეულობებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებული, მრავალმხრივი, ინოვაციური და ახალი ათასწლეულის შესაბამის განათლებას მისცემს დღევანდელ ბავშვებს და აღზრდის მათ მომავლის ლიდერებად.