ტრანსპორტი

სკოლას ემსახურება სატრანსპორტო კომპანია. მიკროავტობუსებს მართავენ გამოცდილი მძღოლები. მოსწავლეებს მგზავრობის დროს თვალყურს ადევნებენ სკოლის თანამშრომლები. სატრანსპორტო კომპანიის მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში ფორმდება ხელშეკრულება და წლიური ღირებულება შეადგენს 1000 ლარს. გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად.

ერთი ოჯახიდან 2, ან მეტი ბავშვის ჩარიცხვის შემთხვევაში თითოეულ მოსწავლეზე ვრცელდება 5%-იანი ფასდაკლება.