სწავლის საფასური

  • სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს 8500 ლარს.
  • სკოლაში რეგისტრაციის ერთჯერადი გადასახადი შეადგენს 200 ლარს.
  • ღირებულებაში შედის ინოვაციური სასწავლო პროგრამა, აკადემიური, სპორტული და ხელოვნების კლუბები, ორჯერადი კვება.
  • გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად.
  • ერთი ოჯახიდან 2 ან მეტი ბავშვის ჩარიცხვის შემთხვევაში, თითოეულ მოსწავლეზე ვრცელდება 5%-იანი ფასდაკლება.