ფსიქოლოგი

სკოლის ჯანსაღი სოციალური გარემო არის ერთერთი წინაპირობა იმისთვის, რომ მოსწავლე წარმატებულ და ღირსეულ მოქალაქედ ჩამოყალიბდეს. აღნიშნული ატმოსფეროს უზრუნველყოფაში სკოლის ფსიქოლოგს უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია.

ფსიქოლოგი საგანმანათლებო ჯგუფის მნიშვნელოვან წევრს წარმოადგენს და ხელს უწყობს მოსწავლეს აკადემიურ, პიროვნულ, სოციო–ემოციურ და შემოქმედებით განვითარებაში, რაც საბოლოო ჯამში მას ჯანსაღ პიროვნებად ჩამოაყალიბებს.

ფსიქოლოგი აქტიურად არის ჩართული ბავშვების სასკოლო ცხოვრებაში, მათ შორის რეგულარულ კონსულტაციებს უწევს პედაგოგებს თითოეული მოსწავლის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომის ეფექტურად განხორციელებაში.

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe