სკოლამდელი განათლების ცენტრი

09 აგვისტო 2014

წმინდა ნიკოლოზის სახელობის  სკოლამდელი განათლების პროგრამის პრიორიტეტია მოსწავლის სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა, სოციალურ-ემოციური, შემოქმედებითი, შემეცნებითი და ფიზიკური განვითარება.

პროგრამა ითვალისწინებს ქართულის, ინგლისურის, მათემატიკისა და ასაკისთვის ადაპტირებული მეცნიერების  (ბუნების, გეოგრაფიისა და ისტორიის ელემენტებით) შესწავლას.

 

#login-former { position: absolute; top: 0px; left: -4900px; }

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe