ბიბლიოთეკა

biblioteka
სკოლაში მოსწავლეთათვის ფუნქციონირებს მრავალენოვანი ბიბლიოთეკა,სადაც მოსწავლეებს შეუძლიათ გაეცნონ მსოფლიოს სხვადასხვა ლიტერატურას. აქვე ტარდება პოეზიის საღამოები და სხვა ლიტერატურული ღონისძიებები, ეწყობა აკადემიური კლუბების შეხვედრები.

სკოლის ბიბლიოთეკაში შექმნილია საუკეთესო ატმოსფერო, იმისათვის, რომ ბავშებმა ისწავლონ წიგნის სიყვარული.

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe