ხელოვნების კლუბები

ხელოვნება ავითარებს წარმოსახვით უნარს, შემოქმედებით მიდგომასა და კრიტიკულ აზროვნებას. ჩვენი მიზანია მოსწავლეებმა შეიძინონ ის უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათი საზრიანობის და კრეატიულობის განვითარებას დაეხმარება.  ჩვენ ვაძლევთ  მოსწავლეებს შესაძლებლობას გამოხატონ თავიანთი ცოდნა და გრძნობები ხელოვნების სხვადასხვა ფორმებში როგორიცაა მუსიკა, ცეკვა, დრამა და სხვა.

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe