აკადემიური კლუბები

სკოლაში ფუნქციონირებს ჰუმანიტარული, სამეცნიერო და ინგლისური ენის აკადემიური კლუბები.  აღნიშნული კლუბების მუშაობის ფორმატში მოსწავლეები იღრმავებენ ცოდნას, აღიჭურვებიან კვლევის, შემეცნებისა და პრეზენტაციის უნარ-ჩვევებით და ჩაერთვებიან საერთაშორისო სკოლებთან ერთად საერთო პროექტების შექმნაში.

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe