საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

sashualo-skola

 

  • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები ახალი ათასწლეულის მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მისაღებად;

  • დაეხმაროს მოსწავლეს მომავალი არჩევანის გასაკეთებლად;

  • მისცეს მოსწავლეს ხარისხიანი, სკოლის მისიის შესაბამისი სრული ზოგადი განათლება.

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe