საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

sabazo-skola 

  • დაეხმაროს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების და ახალი ათასწლეულის გამოწვევების მიღწევაში;

  • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები იმ უნარ-ჩვევების გასავითარებლად, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთელი ცხოვრების განმავლობაში;

  • შეუქმნას მოსწავლეს წინაპირობა სწავლის გასაგრძელებლად.

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe