სკოლამდელი განათლების ცენტრის ამოცანებია:

110
  • მოსწავლის სკოლისთვის მზაობის უზრუნველყოფა და სკოლის გარემოში ადვილი ადაპტირების ხელშეწყობა;

  • მოსწავლის სოციალურ-ემოციური, შემოქმედებითი, შემეცნებითი და ფიზიკური განვითარება;

  • ურთიერთ-პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობების დამყარება.

 

British-Centre-logo-small

Cambridge-University-logo-small

Collins-education-logo-small

Churchill-House-Logo-small

pshe